Behandeling
Intake en behandeling

De intakefase bestaat uit 1 tot 3 sessies met als doel uw klachten, hulpvragen en doelstellingen in kaart te brengen.
Op basis hiervan wordt een behandelplan gemaakt. Indien u instemt met het voorstel, wordt dit door beide partijen ondertekend en wordt de behandeling gestart. Een behandeling in de Basis GGZ bestaat uit een beperkt aantal gesprekken waarin gewerkt wordt aan de klachten waarvoor u komt. In een Specialistische GGZ behandeling gaat u een langer durend traject in. Deze manier van werken is verplicht gesteld door de overheid.

Afsluiting van de behandeling

Wanneer de klachten verminderen en de doelstellingen bereikt zijn, wordt geëvalueerd en de behandeling afgesloten.

Bereikbaarheid

De praktijk is geopend op maandag t/m donderdag van 8:30 - 18:00 uur. Buiten deze uren dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huistartsenpost en van daaruit wordt u indien nodig doorverwezen naar de crisisdienst van Julius.
Privacy reglement

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie bijgehouden van het verloop van de behandeling en andere gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Er zullen zonder toestemming geen gegevens uit de behandel dossiers aan derden worden doorgegeven.

Klachten afhandeling

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met mij, uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan kunnen 1nP-cliënten zich wenden tot Stichting 1nP en niet-1nP cliënten kunnen zich wenden tot de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP), waarvan u hier de klachtenregeling vind.
contactgegevens:

e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design