Blogs
Waarom psychologische hulp?
Bij de open dag die wij recentelijk in de Zorgmolen hebben gehad viel mij op dat sommige mensen het lastig vinden om psychologische hulp te vragen. Angst is een slechte raadgever. In dit artikel wordt dit nader toegelicht aan de hand van denkbeelden uit de psychologie. Wanneer het leven ons te zwaar wordt of wanneer wij ervaren dat het niet meer lukt, zijn er veel redenen om hulp...
lees verder...
De kracht van complimenten
Een compliment geven is misschien niet altijd even gemakkelijk. En als we een compliment krijgen weten we vaak niet hoe we dit te ontvangen. Wij laten het dan vaak bij opmerkingen, zoals: “och ja, voor mij is dat zo gewoon”.
Complimenten geven en ontvangen is heel belangrijk. Door een compliment kun je...
lees verder...
Jezelf zijn: hoe doe je dat?
Als kind voegen we ons allemaal naar het gezin waar we deel van uitmaken en de omgeving waarin wij geboren zijn. Onze persoonlijkheden ontwikkelen zich en worden bepaald door wat wij mee krijgen bij geboorte, onze plek in ons gezin, levensstijl, cultuur van onze omgeving en door onze reactie hierop. In het dagelijks leven ontwikkelen we - ieder op een eigen wijze - een manier van overleven. We kunnen een vrolijk en druk persoon worden met een krachtige aanwezigheid, stil in...
lees verder...
Waardoor we leren: De liefde
Liefde is een breed en omvattend begrip. Volgens Erich Fromm weten wij allemaal wat liefde is, maar zijn er weinigen die zich ook proberen te bekwamen in die kunst van de liefde. Liefhebben kunt je leren. Wat je er voor nodig hebt is discipline, aandacht en geduld. Gerichte liefde is bevrijdend, duurzaam en creatief.
Dus, eerlijke belangstelling voor het belang van de ander en...
lees verder...
De wilshandeling
Wat is willen? willen en bijbehorend handelen zijn zo omvattende onderwerp dat een inleiding over aspecten van de wilshandeling een goed begin is.

Als mens zijn we deel van een groter geheel waarin je jouw eigen individualiteit en verantwoordelijkheid onder ogen zien. Dat jij je in het alledaags leven afstemt op en...
lees verder...
Keuzes maken
Keuzes maken is de fundamentele uitdrukking van wie wij zijn. Voordat we tot een beslissing komen, is het vaak nodig om na te denken. Denken, wikken en wegen vormen een grondige voorbereiding voor overleg. Wij moeten leren tijd te maken om de zaak van alle kanten te bekijken en erover na te denken wat we willen en kunnen. Op deze...
lees verder...
Besluiteloosheid
Keuzes maken vraagt tijd en aandacht. Soms hebben wij moeite met het maken van keuzes en is er moed en durf nodig voor het nemen van een beslissing. Is leven dan toch het meervoud van lef?

Er zijn verschillende oorzaken van besluiteloosheid. Een belangrijke oorzaak is dat we het als complex...
lees verder...
Interesse hebben
Of we nu extravert of introvert zijn, interesse hebben in anderen, geeft meer voldoening en intimiteit in onze relaties. Als we ons openstellen zien we de ander als een toegang tot een nieuwe wereld, een weg naar groei. Bij elke ontmoeting laten we onszelf zien en dat kan spannend, gemakkelijk, spontaan of beangstigend zijn. Het blijft zoeken naar een teken, een glimlach, een...
lees verder...
De vreugde van het zijn
Vreugde en blijdschap vormen mogelijkheden om je open te stellen voor positieve ervaringen en plezierige emoties. Plezierige emoties werken als een buffer wanneer je op een gegeven moment problemen het hoofd moet bieden. Het gaat erom dat je je openstelt voor de afwisseling die het leven biedt. Vreugde en blijdschap zijn de basis voor vriendelijkheid. Jij kunt niet vriendelijk zijn als je niet op zijn minst een beetje vrolijk bent.

Een opgewekte houding is...
lees verder...
Loyaliteit
Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat wij in een tijd leven waarin afleidingen en onderbrekingen schering en inslag zijn, onze behoefte aan trouw zijn wordt steeds verder vervormd en uitgebuit voor commerciële doeleinden. De manier van leven die nu overheerst (bijv. door de sociale media) is er een die continuïteit in relaties steeds meer in de weg...
lees verder...
Emoties, wat doe jij ermee?
“Alleen met het hart kun je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar”
Le Petit Prince

Zonder emoties zouden wij niet overleven. Het ervaren of opkomen van een emotie zet ons aan tot handelen, motiveert ons om dingen te doen of te laten. In een gevaarlijke situatie beweegt angst ons om weg te rennen of stil te zijn. Als we ons boos voelen, ervaren we de impuls om te...
lees verder...
Veranderen: het kan anders
Hoe kunnen wij veranderen zonder ons vast te klampen aan het idee dat altijd alles moet blijven zoals het is ? Veranderingen leiden ons naar het onbekende van het leven. Dat vraagt doorzettingsvermogen en kan pijnlijk zijn. Veranderen kan ook inspirerend werken en nieuwe...
lees verder...
Bewust een relatie opbouwen
Bewust een relatie opbouwen betekent dat jij zelf ervoor kiest te werken aan wat jij belangrijk vindt binnen die relatie. Het betekent werken aan het overwinnen van hindernissen die een belemmering zijn voor het vrij stromen van gevoelens en uitdrukking geven aan de liefde, zowel in jezelf als binnen de relatie.

In het...
lees verder...
Schaamte en Schuldgevoelens
Schaamte en schuldgevoelens worden vaak als dezelfde aangegeven en ervaren.
Het verschil is dat schuldbesef een gevoel is van volwassenen, en schaamte een gevoel dat ontstaan is tijdens de kinderjaren door negatieve ervaringen of herinneringen.

Vaak wanneer we ons schuldig voelen, heeft dat een van de volgende twee oorzaken:...
lees verder...
Je bewust inzetten voor de relatie
Je inzetten betekent dat je ervoor kiest te werken aan wat voor jezelf belangrijk is binnen een relatie.
Het betekent werken aan het overwinnen van hindernissen die een belemmering zijn voor het vrij stromen van gevoelens, denken over en uitdrukking geven aan liefde, zowel in jezelf als binnen de relatie.
In het begin van een relatie...
lees verder...
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design