Besluiteloosheid
Keuzes maken vraagt tijd en aandacht. Soms hebben wij moeite met het maken van keuzes en is er moed en durf nodig voor het nemen van een beslissing. Is leven dan toch het meervoud van lef?

Er zijn verschillende oorzaken van besluiteloosheid. Een belangrijke oorzaak is dat we het als complex ervaren. Het is dan van belang om na te gaan of de te nemen beslissing iets toevoegt aan ons leven of juist niet. Het gaat dan om het gevoel of we de innerlijke houding redelijk binnen de grenzen van het normale kunnen houden. We kunnen ook een innerlijk conflict hebben tussen bewuste en onbewuste motieven omdat we bang zijn fouten te maken. Op andere momenten hebben we geen zin om verantwoordelijkheid te nemen en laten we dat aan de ander over.

Als we op alles en iedereen die aandacht vragen reageren, raken we overzicht en motivatie kwijt en verliezen we onze taak uit het oog . In die gevallen kan het nemen van beslissingen ook negatief beïnvloed worden.

Beslissingen nemen is onvermijdelijk en besluiteloze mensen kunnen leren sneller een beslissing te nemen door zichzelf toe te staan fouten te maken, daaruit te leren en weer opnieuw te proberen. Of zoals een spreekwoord het zegt: “Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat”.

Wat is dus nodig bij het maken van keuzes ? Helderheid, concentratie en vastberadenheid.
Door keuzes te maken leer je jouw eigen kracht te ontdekken, de consequenties van jouw besluiten en handelingen onder ogen te zien, volgens eigen keus te handelen en zodoende leer je liefde en mededogen ervaren.
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design