Bewust een relatie opbouwen
Bewust een relatie opbouwen betekent dat jij zelf ervoor kiest te werken aan wat jij belangrijk vindt binnen die relatie. Het betekent werken aan het overwinnen van hindernissen die een belemmering zijn voor het vrij stromen van gevoelens en uitdrukking geven aan de liefde, zowel in jezelf als binnen de relatie.

In het begin van een relatie hebben de partners weinig zicht op wat ze voor elkaar betekenen of hoe hun relatie zich zal ontwikkelen. De essentie van het aangaan van een relatie is de bereidheid en toewijding van twee mensen om aan elkaars ontplooiing te werken. Beide partners zijn bereid zich volledig open te stellen voor het leven zelf - bereid om samen problemen te bespreken, aan te pakken en te overwinnen.

Je bewust inzetten voor de relatie is iets dat geleidelijk groeit en zich ontwikkelt door tolerant te zijn, elkaar toestemming te geven om te voelen wat je voelt, geen kritiek op elkaar te leveren en gemaakte opmerkingen niet te negeren. Bij elkaar blijven is maar een klein deel van datgene wat een relatie en verbondenheid kan impliceren.

Een relatie is een reis van twee mensen die leren zich volledig open te stellen voor het leven door al hun goede en slechte eigenschappen toe te laten en ermee te werken. Bewust inzetten voor de relatie houdt je wakker en dwingt je voortdurend te zoeken naar een evenwicht tussen vasthouden en loslaten.

Een Tibetaanse leraar sprak na zware ontberingen, zijn leerlingen moed in met de woorden: “stap voor stap”. Deze uitspraak kan binnen het opbouwen van een relatie ook bemoedigend werken.
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design