De kracht van complimenten
Een compliment geven is misschien niet altijd even gemakkelijk. En als we een compliment krijgen weten we vaak niet hoe we dit te ontvangen. Wij laten het dan vaak bij opmerkingen, zoals: “och ja, voor mij is dat zo gewoon”.
Complimenten geven en ontvangen is heel belangrijk. Door een compliment kun je je gewaardeerd voelen in wat je doet en wie je bent. Je kunt er letterlijk door groeien. Door een compliment te aanvaarden, erken je de gever van dit compliment. Achter het geven en ontvangen van complimenten zit de oprechte aandacht van mens tot mens.
Binnen de opvoeding krijgt het kind een positief zelfbeeld als het merkt dat zijn ouder hem positief waardeert , zelfvertrouwen groeit daardoor en het kind leert spelenderwijs complimenten te ontvangen. Complimenten geven helpt de ouder om gewenst gedrag te benoemen en positief te waarderen.
Feitelijk blijven dezelfde betekenissen die in een opvoeding van belang zijn, ook belangrijk in de rest van ons leven. Door een compliment te geven, bevestigd je dat je belangrijk bent en goed doet, dat jij een waardevolle bijdrage levert aan een gemeenschappelijk doel. Je weet wat er van je verwacht wordt, je wordt gestimuleerd in wat je doet en je krijgt er meer zelfvertrouwen door.
Je ziet de ander, je geeft hem/haar waarde en erkenning. Zowel de gever als de ontvanger hebben er baat bij. Complimenten halen het beste in ons naar boven. Wees er niet zuinig mee.
En als je er erg goed in bent geworden moet je maar eens meedoen aan de complimentendag. Op het internet vind je daar meer informatie over.
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design