Keuzes maken
Keuzes maken is de fundamentele uitdrukking van wie wij zijn. Voordat we tot een beslissing komen, is het vaak nodig om na te denken. Denken, wikken en wegen vormen een grondige voorbereiding voor overleg. Wij moeten leren tijd te maken om de zaak van alle kanten te bekijken en erover na te denken wat we willen en kunnen. Op deze manier ontstaat er in het denkproces duidelijkheid.

Als je nog geen antwoord hebt op vragen zoals Wat heb ik nodig? Wat is haalbaar? Wat is nu precies het probleem? Wat zijn de alternatieven om dit aan te pakken ? Wanneer is hét moment er om te handelen ? ….. dan heb je meer tijd nodig. Wachten is dan het werkwoord.

De bedoeling van het wachten is om met wijsheid de berg te beklimmen i.p.v. rechtstreeks, eerder zig-zag een begaanbare weg te vinden en te volgen. In het proces van besluitvorming spelen intuïtie en inspiratie een grote rol.

Keuzes maken is ook de consequenties onder ogen te zien van het besluit dat wij nemen. Het vraagt om zorgvuldige overweging en onderscheidingsvermogen. Voortdurend voorzichtig onderscheid maken is belangrijk. Een té kritische houding verstikt inspiratie. Als wij aan de andere kant geen besluit nemen, gaat het ook niet goed. Hulp vragen kan dan helpen. Dialoog met een ander is subliem en kan helderheid geven op blinde vlekken, niet toepasselijke reacties en onrealistische verwachtingen.

Keuzes maken is onvermijdelijk in ons leven en het vraagt moed om fouten te maken en steeds opnieuw te proberen. Toch kan het niet anders.

Loesje zegt hierover: “ik loop liever een blauwtje, dan met eelt op m’n ziel”
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design