Loyaliteit
Het wordt steeds duidelijker zichtbaar dat wij in een tijd leven waarin afleidingen en onderbrekingen schering en inslag zijn, onze behoefte aan trouw zijn wordt steeds verder vervormd en uitgebuit voor commerciële doeleinden. De manier van leven die nu overheerst (bijv. door de sociale media) is er een die continuïteit in relaties steeds meer in de weg staat. We raken hierdoor de draad kwijt.

Volgens Ferrucci, bekend psycholoog en filosoof, is loyaliteit precies het tegenovergestelde. Loyaliteit staat voor ‘samen zijn met ‘ of te wel ‘de draad stevig vasthouden‘en zorgen dat je afleiding en onderbreking weinig kans geeft je leven over te nemen. Ferruci vertelt het verhaal waarin een schrijver eens een geleerde, een intellectueel zeer begaafd man op straat ontmoette en een inspirerend gesprek over allerlei onderwerpen met hem voerde. Toen een storm hun conversatie onderbrak, namen ze snel afscheid en stapten allebei in een andere taxi. Vijf jaar later kwamen ze elkaar toevallig weer tegen. Zonder de schrijver te begroeten pakte de geleerde de draad van hun gesprek weer op, precies op het punt waar ze vijf jaar geleden door de storm onderbroken werden. Trouw en loyaliteit doen hetzelfde, niet alleen met de geest, maar ook met het hart.

Waarom is onze behoefte aan loyaliteit zo aanwezig? Loyaliteit is ouder dan wijzelf en houdt verband met de relatie met onze ouders, familie en vrienden. Het is puur, tijd- en belangeloos.
Deze behoefte is inherent in ons aanwezig, het is eigen aan de mens om loyaliteit te geven en te ontvangen. In een wereld waar de aandacht snel is afgeleid, is loyaliteit van onschatbare waarde.
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design