Schaamte en Schuldgevoelens
Schaamte en schuldgevoelens worden vaak als dezelfde aangegeven en ervaren.
Het verschil is dat schuldbesef een gevoel is van volwassenen, en schaamte een gevoel dat ontstaan is tijdens de kinderjaren door negatieve ervaringen of herinneringen.

Vaak wanneer we ons schuldig voelen, heeft dat een van de volgende twee oorzaken: conditionering die we als kinderen ondergingen die ons leerde te geloven dat er verkeerd is als we ons op een bepaalde manier gedragen – daarom kunnen wij ons schuldig voelen als we ons niet aan de regels houden. Een tweede oorzaak kan liggen in het feit dat we iets gedaan hebben dat tegen onze eigen normen ingaat: ons niet aan onze eigen regels gehouden hebben.

In de eerst genoemde situatie hebben we de gelegenheid de invloed van onze schuldgevoelens te weerstaan en te handel naar onze eigen opvatting i.p.v. naar wat ons geleerd is. Geleidelijk gaan we dan minder schuldig voelen over dingen die we niet verkeerd achten.

In het laatstgenoemde geval moeten we nadenken over wat we gedaan hebben, beslissen wat we fout gedaan hebben en iets ondernemen om de zaak recht te zetten door een verontschuldiging bijvoorbeeld.

Door spiegelen is het belangrijk de kunst te leren van ‘how to be angry, without feeling guilty’ d.w.z. als wij boos zijn of boosheid ervaren te leren zo ermee om te gaan dat het niet kwetsend naar andere zijn en geen schade doen of somber maken. Het is beter daarover te praten, verontschuldiging aan bieden iets ondernemen de zaak recht te zetten.

Op die manier helpt schuldgevoelens ons erachter te komen waar we van het door ons gekozen pad afgedwaald zijn en bied het ons de gelegenheid onze fout te herstellen.

Zoals gezegd, is schuldgevoel een gevoel van volwassenen en schaamte, een gevoel dat ontstaan is in de tijd van kind zijn. Wanneer volwassenen overdreven fel reageren op menselijke tekort komingen bij kinderen en het kind onheus behandelen bij het maken van gewone fouten of tekort komingen, krijgt het kind een gevoel van aangeboren slechtheid en een gevoel dat niemand van haar houdt . Als kind accepteren we, vol vertrouwen en onschuld, het gedachtengoed van de volwassenen. En als vanuit dat gedachtengoed gezegd wordt dat wij “slecht” zijn, krijgen we als kind een gevoel van schaamte en een gevoel van niet hier mogen zijn.
Schaamtegevoelens die beginnen in kindertijd worden in ons geheugen geprint en hebben invloed op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Negatieve herinneringen uit onze jeugd kunnen het dagelijks functioneren als volwassene ernstig belemmeren.
Het is belangrijk om je af te vragen of je reactie op schaamte nu destructief of constructief is. Probeer jezelf niet te veroordelen want het is begrijpelijk dat je wegwilt uit een gevoel van schaamte dat niet prettig voelt. Als jij constructief leert omgaan met gevoelens uit het verleden versterkt dat in het algemeen jouw lichamelijk en geestelijk welbevinden.
Ik geloof dat schaamte een gevoel is dat je in je jeugd wordt aangepraat en dat schuldbesef een gevoel is dat bij alle levensfasen hoort. Het is belangrijk om te ervaren dat jij, zoals je bent, hier mag zijn. Iedereen heeft het recht en voorrecht het leven te genieten en te waarderen. Iedereen mag zijn eigen leven op eigen wijze, zin en betekenis te geven. Als je daar eenmaal mee begonnen bent , verandert ‘it’s not easy being me’ in ‘I learned to belief in myself’.
contactgegevens:

telefoon078 - 615 55 68
e-mailinfo@gzpsycholoogsmit.nl
documenten:

PDFbetalingsvoorwaarden NIP
PDFklachtenregeling NVGzP
PDFkwaliteitsstatuut 2019
PDFprivacyverklaring 2018
©2020 Elementary Design