Tarieven
Tarieven en vergoedingen

Zowel voor de Basis GGZ (kortdurende trajecten) als voor de Specialistische GGZ (langer durende trajecten) wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is altijd een verwijsbrief van de huisarts nodig. De vergoeding voor zowel voor de Basis GGZ en de Specialistische GGZ wordt geregeld door 1nP of rechtstreeks door de verzekeraar. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling in de Basis GGZ u een langer durende behandeling nodig heeft. In dat geval kunt u switchen naar een ander traject. Om verzekerd te blijven van vergoeding door de verzekeraar hebt u hiervoor opnieuw een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Eigen risico

De vergoeding valt onder het eigen risico. De hoogte van het eigen risico is € 385,-. Het aantal gesprekken dat door de basisverzekering wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de stoornis.

Zelfbetalers

Indien u niet van verzekerde zorg gebruik wilt maken of niet voldoende verzekerd bent, is het tarief voor een behandeling € 110,- per uur.

Niet verzekerde zorg (OVP)

De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo worden sommige behandelingen zoals o.a. relatie-, werk- of aanpassingsproblemen niet vergoed. Als er geen sprake is van een stoornis volgens de criteria van de DSM-IV, wordt de behandeling rechtstreeks aan u gefactureerd als Overig Product (OVP).
Het OVP tarief voor een behandeling is € 110,- per uur.
U ontvangt een factuur van de sessie en deze dient u binnen 2 weken te betalen. U kunt deze factuur zelf bij uw verzekeraar declareren.

Afmelden voor een afspraak

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur vóór de afgesproken behandeling gemeld te worden. Belt u niet of te laat, dan moet u deze sessie zelf betalen.
De betalingsvoorwaarden van de NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) zijn van toepassing.
U kunt hier de NIP betalingsvoorwaarden downloaden.
©2020 Elementary Design